Far 2020 m. šilagalio

Aiškinamasis raštas
Šilagalio kult.c. paaišk.raštas prie metinio 2020 m.balanso