Veiklos rezultatų ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita 2021

Finansinės būklės ataskaita

finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Aiškinamasis raštas

PAAIŠKIN.RAŠTAS BALANSO 2021-03-31 Šilagalio