Panevėžio raj.Šilagalio k.c. Katinų padalinio porinių šokių kolektyvas ,,Vieversys” susikūrė 2018 m. rugsėjo mėn. Tada kolektyve šoko šešios poros. Tais pačiais metais porinių šokių kolektyvas,,Vieversys” dalyvavo Panevėžio raj. kapelų varžytuvėse ,,Kapelmaušis” pagrindinėje programoje. Dabar 2020 metais šoka trylika porų. Kolektyvo repertuaras įvairus (nuo liaudies šokių iki fokstroto). Sėkmingai dalyvauja kaimo ir rajono šventėse. Nors kolektyvas dar labai jaunas bet turi daug draugų įvairiose Lietuvos vietose: Rokiškyje, Kupiškyje, Panevėžio raj. ir t.t.