Panevėžio rajono kultūros centrų darbuotojų ir kolektyvų pasirodymas skirtas Gatvės Muzikos Dienai paminėti.
Panevezys district cultural centers performance of employees and groups, dedicated to Street Music Day.