FAR 2019 m. Šilagalio kultūros centras

Aiškinamasis raštas

paaišk.raštas prie metinio 2019 m.balanso

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

20

Veiklos rezultatų ataskaita

vra

Finansinės būklės ataskaita

fba

Balanso aiškinamasis raštas

PAAIŠKIN.RAŠTAS BALANSO 2019-06-30